ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Vydáno
03 Prosinec 2013
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Souhrn

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Catalogue: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13801
  Catalogue info

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2013: sledování a řízení restrukturalizace ve 21. století

  Authors: 
  Eurofound
  Tato výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci (ERM) obsahuje přehled činnosti ERM, tj. více než desetiletého měření dopadu rozsáhlých restrukturalizací v Evropě. Zkoumá trendy v oblasti restrukturalizace ve všech členských státech EU na základě databáze, která obsahuje podrobné údaje o více než 16 000 rozsáhlých restrukturalizacích, z nichž každá obvykle zahrnovala zánik nebo vytvoření alespoň 100 pracovních míst. Zpráva srovnává aktivitu v období před krizí (2003–2008) a v období po krizi (2008–2013) s cílem identifikovat změny restrukturalizačních postupů a ukázat, která odvětví byla z hlediska zaměstnanosti nejvíce zasažena celosvětovou recesí. V posledních kapitolách se zpráva zaměřuje na fenomén přemisťování činností do zahraničí (offshoring) – tj. na jeden z osmi typů restrukturalizace souvisejících s restrukturalizacemi zahrnujícími zánik značného počtu pracovních míst, kdy je daná činnost přemístěna nebo externě zajišťována za hranicemi příslušné země – a sleduje pokles aktivity evropských podniků v oblasti offshoringu od počátku krize.  Stáhnout PDF: CS (pdf 44.37 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář