ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Aktualizováno
12 Březen 2015
Vydáno
04 Březen 2015
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2014: restrukturalizace ve veřejném sektoru

  Authors: 
  Eurofound

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2014 zkoumá rychlou transformaci veřejného sektoru v Evropě po vypuknutí finanční krize v roce 2008. Nárůst zaměstnanosti ve veřejném sektoru nejprve pomohl stabilizovat evropské hospodářství, zatímco soukromý sektor utrpěl značné ztráty pracovních míst. Následná úsporná opatření (nebo také fiskální konsolidace) však přinesla rozsáhlou restrukturalizaci veřejného sektoru. Zastavení přijímání nových zaměstnanců znamenalo, že se počet zaměstnanců veřejného sektoru snížil, přičemž průměrný věk zaměstnanců významně vzrostl a zvýšil se podíl žen. Nedostatečná jistota zaměstnání znamená, že práce ve veřejném sektoru už není zdaleka tak atraktivní. Zpráva popisuje různé nástroje zavedené veřejnými orgány, jako je zmrazení mezd, snižování počtu pracovních míst, propouštění pro nadbytečnost a postupný či předčasný odchod do důchodu, jakož i alternativní metody, například sdílení pracovních míst nebo přeřazení na jiné pracovní místo. V mnoha zemích je doložen růst nových forem zaměstnávání ve veřejném sektoru – například používání smluv na nulový počet pracovních hodin. Zpráva se dále zabývá celkovým dopadem restrukturalizace na osoby, které ve veřejném sektoru zůstaly, a ty, které ho opustily.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář