Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Vydáno
27 Leden 2016
pdf
Formáty
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  119
  Ref. č.: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Katalogové číslo: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF15611
  Catalogue info

  Tvorba pracovních míst v MSP: Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2015

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2015 se zabývá otázkou tvorby pracovních míst v malých a středních podnicích (MSP). MSP jsou čím dál tím více uznávány jakožto motor tvorby pracovních míst v Evropě. Vzhledem k různorodosti rozsáhlého souboru MSP však k růstu zaměstnanosti nepřispívají všechny rovnocenně. Tato studie se snaží určit, které typy MSP jsou více či méně dynamickými tvůrci pracovních míst, a označit hlavní motivační faktory a překážky pro tvorbu pracovních míst. Zabývá se také přijímáním pracovníků v MSP, rozsahem veřejné debaty o tvorbě pracovních míst v MSP a veřejnými podpůrnými nástroji, které mají MSP k dispozici a které je podporují při tvorbě pracovních míst. Studie zjistila, že MSP, které mají sklon vytvářet pracovní místa, jsou často mladé, inovační, působí v mezinárodním měřítku, nacházejí se v městských oblastech a vedou je kvalifikovaní řídicí pracovníci s kapacitou plánovat a uskutečňovat aktivní růstové a investiční strategie. Potenciál těchto společností vytvářet pracovní místa však určuje kombinace vnějších a vnitřních podnikových faktorů, nikoliv individuální vlastnosti.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář