ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Aktualizováno
01 Únor 2017
Vydáno
01 Únor 2017
Formáty
Executive summary in 22 languages

PDF

Souhrn

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16521
  Catalogue info

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci za rok 2016: Zpomalování globalizace? Nejnovější důkazy o offshoringu a relokalizaci v Evropě

  Authors: 
  Eurofound

  Výroční zpráva Evropského monitoru pro restrukturalizaci (ERM) za rok 2016 předkládá důkazy o dopadu nedávné restrukturalizace v Evropě na zaměstnanost, které vycházejí z šetření pracovních sil v Evropské unii (EU-LFS) a databáze událostí ERM. Tematická část letošní zprávy se zaměřuje na trendy v oblasti offshoringu i relokalizace v evropských podnicích se zaměřením na odvětví výroby. Údaje ERM ukazují, že offshoring nikdy nepředstavoval velký zdroj propouštění v Evropě, a analýza zjišťuje, že offshoring začal klesat po světové finanční krizi a ještě se nevzpamatoval. Dále zjišťuje, že offshoring vzrostl ve východní Evropě, zatímco v západní Evropě klesl. Důkazy o relokalizaci jsou omezené, nicméně ty, které jsou k dispozici, značí, že se jedná o relativně nevýznamný jev.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář