Corporate communication

Pro lepší životní a pracovní podmínky: Podpora většího sbližování

Brochure
Vydáno
06 Červenec 2018
Formats and languages
 • PDF
 • Order a print copyOrder print copy
Authors: 
Eurofound

Souhrn

Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik pro další sbližování pracovních a životních podmínek směrem k vyšší úrovni v Evropě“. Prostřednictvím monitorování nejnovějšího vývoje a poskytování včasných hloubkových analýz a informací v těchto oblastech orgánům a institucím na úrovni EU, vládám členských států a sociálním partnerům usiluje nadace Eurofound o podporu agendy EU poskytováním poznatků za účelem zlepšení kvality života a pracovních podmínek v Evropě.

 • Full report

  Reference No: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Catalogue: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  Pro lepší životní a pracovní podmínky: Podpora většího sbližování

  Authors: 
  Eurofound

  Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik pro další sbližování pracovních a životních podmínek směrem k vyšší úrovni v Evropě“. Prostřednictvím monitorování nejnovějšího vývoje a poskytování včasných hloubkových analýz a informací v těchto oblastech orgánům a institucím na úrovni EU, vládám členských států a sociálním partnerům usiluje nadace Eurofound o podporu agendy EU poskytováním poznatků za účelem zlepšení kvality života a pracovních podmínek v Evropě.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář