Corporate communication

Pro lepší životní a pracovní podmínky: Podpora většího sbližování

Brochure
Vydáno
6 Červenec 2018
pdf
Formats and languages
 • Stáhnout
 • Vytisknout kopiiOrder print copy
Autor/autoři: 
Eurofound

Souhrn

Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik proRead more

Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik pro další sbližování pracovních a životních podmínek směrem k vyšší úrovni v Evropě“. Prostřednictvím monitorování nejnovějšího vývoje a poskytování včasných hloubkových analýz a informací v těchto oblastech orgánům a institucím na úrovni EU, vládám členských států a sociálním partnerům usiluje nadace Eurofound o podporu agendy EU poskytováním poznatků za účelem zlepšení kvality života a pracovních podmínek v Evropě.

Read less

Formats and languages

 • Stáhnout
 • Vytisknout kopiiOrder print copy
 • Zpráva

  Ref. č.: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Katalogové číslo: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  Pro lepší životní a pracovní podmínky: Podpora většího sbližování

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik pro další sbližování pracovních a životních podmínek směrem k vyšší úrovni v Evropě“. Prostřednictvím monitorování nejnovějšího vývoje a poskytování včasných hloubkových analýz a informací v těchto oblastech orgánům a institucím na úrovni EU, vládám členských států a sociálním partnerům usiluje nadace Eurofound o podporu agendy EU poskytováním poznatků za účelem zlepšení kvality života a pracovních podmínek v Evropě.

  Formáty

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář