Corporate communication

Pro lepší životní a pracovní podmínky: Podpora většího sbližování

Tato brožura popisuje nástroje a strategie, které bude nadace Eurofound využívat v průběhu programového období 2017–2020 při plnění svého poslání: „poskytovat vědecky správné, objektivní, včasné a pro konkrétní politiky relevantní poznatky, které napomohou k přijímání informovanějších politik pro další sbližování pracovních a životních podmínek směrem k vyšší úrovni v Evropě“. Prostřednictvím monitorování nejnovějšího vývoje a poskytování včasných hloubkových analýz a informací v těchto oblastech orgánům a institucím na úrovni EU, vládám členských států a sociálním partnerům usiluje nadace Eurofound o podporu agendy EU poskytováním poznatků za účelem zlepšení kvality života a pracovních podmínek v Evropě.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář