Pracovní podmínky v Evropské unii: Jistota zaměstnání a zaměstnatelnost - Shrnutí

V návaznosti na průzkum z roku 2005 provedla nadace Eurofound další podrobnější analýzu jeho závěrů v oblasti klíčových otázek souvisejících s pracovními podmínkami v EU. Jedním ze zkoumaných témat byla jistota zaměstnání a zaměstnatelnost (flexikurita) a její významné důsledky pro společnost a pracovní trh jako celek. V rámci výzkumu se flexikurita analyzovala prostřednictvím čtyř ukazatelů: objektivní nejistota zaměstnání, subjektivní nejistota zaměstnání, zaměstnatelnost a „zranitelnost“. Toto shrnutí zmiňuje hlavní výzvy, které flexikurita přináší, a stručně sumarizuje výsledky provedeného výzkumu.Stáhnout PDF: CS (pdf 50.41 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář