Pracovní podmínky v Evropské unii: Organizace práce - Stručné shrnutí

Po průzkumu z roku 2005 provedl Eurofound další hloubkovou analýzu svých zjištění ke klíčovým tématům souvisejícím s pracovními podmínkami v EU. Rozdílnost forem organizace práce v Evropě byla jedním ze zkoumaných témat a je předmětem této zprávy. Proto byly analyzovány výsledky EWCS s cílem zmapovat rozdíly v hlavních formách organizace práce v evropských zemích, prozkoumat strukturální a demografické charakteristiky společné evropským zemím, které pomohou při definování různých forem, a prozkoumat vztah mezi organizací práce a různými rozměry kvality práce a zaměstnání. Studie zahrnuje analýzu vazeb mezi organizací práce a praktikami řízení lidských zdrojů (Human Resource Management – HRM) a zkoumá organizaci práce v malých zařízeních a v „netržních“ sektorech – jakými jsou např. veřejná správa a instituce v oblasti sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví a sociální práce.Stáhnout PDF: CS (pdf 49.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář