Pracovní podmínky stárnoucí pracovní síly - Shrnutí

V návaznosti na průzkum z roku 2005 provedla nadace Eurofound další podrobnější analýzu jeho závěrů v oblasti klíčových otázek souvisejících s pracovními podmínkami v EU. Jedním ze zkoumaných témat bylo stárnutí pracovní síly a významné důsledky tohoto procesu pro společnost a pracovní trh jako celek. Studie ukázala, že pro formování věkové struktury pracovní síly v Evropě jsou klíčové čtyři faktory: zajištění možnosti kariéry a jistoty zaměstnání; udržování a podpora dobrého zdraví a pocitu pohody pracovníků; rozvoj schopností a dovedností; a sladění pracovního a soukromého života. Toto shrnutí zmiňuje hlavní problémy, které stárnutí pracovní síly přináší, a stručně sumarizuje výsledky provedeného výzkumu.Stáhnout PDF: CS (pdf 48.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář