Konvergence a divergence pracovních podmínek v Evropě: 1990–2005 - Shrnutí

V roce 2005 uskutečnila Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) čtvrtou vlnu svého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (průzkum), který začala provádět v roce 1990. Během patnáctiletého období zaznamenala Evropská unie na různých úrovních významné změny. Cílem této zprávy je v první řadě prostudovat dvě otázky průzkumu. Zaprvé se snaží prostřednictvím různých vln průzkumu sledovat přítomnost relativních pohybů konvergence nebo divergence v čase v souvislosti s kvalitou pracovního života. Zadruhé zkoumá, zda lze podobné pohyby v tomto období vysledovat i mezi evropskými zeměmi.Stáhnout PDF: CS (pdf 42.12 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář