Pracovní podmínky v Evropské unii: Pracovní doba a intenzita práce - Shrnutí

Čtvrtý průzkum pracovních podmínek v Evropě (European Working Conditions Survey, EWCS), který provedla v roce 2005 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), se zabývá tématy, která mají vysokou prioritu v programu politiky zaměstnanosti Evropské unie. Jedním ze zkoumaných témat byla pracovní doba a intenzita práce a jejich vliv na společnost a trh práce jako celek. Předmětem výzkumu byla povaha intenzity práce a způsob, jak ji měřit. Zjištění ukázala, že existuje silná vazba mezi intenzitou práce a špatnými pracovními podmínkami, a to z pohledu fyzického i psychického.Stáhnout PDF: CS (pdf 47.13 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář