Posuny ve struktuře pracovních míst v Evropě během velké recese - Shrnutí

Tato zpráva popisuje dopad recese na zaměstnanost v zemích EU-27, odhaluje posuny na úrovních zaměstnanosti v období od druhého čtvrtletí roku 2008 do druhého čtvrtletí roku 2010 a ukazuje, jak byly tyto posuny rozloženy ve mzdovém spektru. Zpráva uvádí, že zaměstnanost nadále rostla na nejlépe placených pracovních místech, z velké části ve službách náročných na znalosti a v obchodních službách. Úbytek středně placených pracovních míst ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu vedl k poklesu zaměstnanosti ve středu mzdového spektra. O více pracovních míst přišli muži než ženy a z tvorby pracovních míst měli prospěch starší pracovníci. Zatímco se v celém mzdovém spektru rozšířila práce na částečný pracovní úvazek, zaměstnanost rostla od roku 2009 většinou na (hůře placených) dočasných pracovních místech.Stáhnout PDF: CS (pdf 47.95 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář