Postupy v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonnost podniku: analýza využívající Evropský průzkum společností z roku 2009 - Shrnutí

Jak může používání určitých postupů řízení v oblasti lidských zdrojů ovlivnit výkonnost podniku? Tuto velmi složitou otázku analyzoval předešlý výzkum, avšak z důvodu nedostatku odpovídajících číselných údajů, nebyly výsledky vždy uspokojivé. Tato zpráva využívá údaje z průzkumu společností, který v roce 2009 provedla nadace Eurofound s cílem prozkoumat vztah mezi pěti inovativními pracovními postupy – pružnou pracovní dobou, finančními pobídkami (pro velkou část pracovních sil), odbornou přípravou, autonomními týmy a hlasem zaměstnanců – a čtyřmi ukazateli výkonnosti: atmosférou na pracovišti, neexistencí problémů v oblasti lidských zdrojů, produktivitou práce (ve srovnání s konkurenty) a ekonomickou situací podniku. U Fněkolika těchto vztahů lze nalézt silné pozitivní účinky, jakkoli je někdy obtížné stanovit příčinnou souvislost.Stáhnout PDF: CS (pdf 41.29 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář