Pátý průzkum pracovních podmínek

Práce hraje klíčovou roli v životě lidí, fungování podniků a ve společnosti jako celku. Zlepšování kvality práce a pracovních podmínek je již po dlouhou dobu v popředí politiky EU, o čemž svědčí i strategie Evropa 2020 pro „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) se zaměřuje na rozmanitá témata: fyzická rizika, pracovní dobu, segregaci podle pohlaví, rovnováhu mezi prací a osobním životem, zastoupení zaměstnanců, organizaci práce, stres při práci, rozvoj kvalifikace a platů a rovněž zdraví a všeobecnou spokojenost. Průzkum nastiňuje trendy v oblasti pracovních podmínek, poukazuje na hlavní rizikové faktory a upozorňuje na problémy, jež si zasluhují politickou pozornost. Na základě rozhovorů se 44 000 pracovníky v 34 evropských zemích představuje pátý průzkum EWCS bohatou zásobu informací a analýzu týkající se práce ve všech jejích podobách v dnešní Evropě.



Stáhnout PDF: CS (pdf 42.48 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář