Organizace práce a inovace - Shrnutí

Inovace v organizaci práce mají potenciál optimalizovat výrobní procesy v podnicích a zlepšit celkové vnímání práce ze strany zaměstnanců. Tato zpráva zkoumá vazby mezi inovacemi v organizaci práce, tzv. pracovními postupy zaměřenými na vysokou výkonnost, a přínosy pro zaměstnance i organizace. Vychází z analýzy případových studií provedených ve 13 členských státech Evropské unie, ve kterých inovace na pracovištích přinesly pozitivní výsledky. Pracovní postupy zaměřené na vysokou výkonnost, jako je zjednodušené řízení, týmová práce, pružné pracovní postupy, změna uspořádání pracoviště a zapojení zaměstnanců, byly nejčastěji spojeny s vyšší produktivitou podniku, vyšší kvalitou služeb a nižšími provozními náklady.Stáhnout PDF: CS (pdf 41.63 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář