Polarizace zaměstnanosti a kvalita pracovních míst v době krize: Evropský monitor pracovních míst 2013

Tato zpráva popisuje nedávné strukturální změny v zaměstnanosti na evropských trzích práce před recesí v letech 2008–2009, během ní a po ní. Shledává, že zánik pracovních míst v celé Evropě v době recese byl výrazně polarizující z hlediska mzdové struktury, zatímco v letech 2010–2012 byla polarizace menší. Přístup založený na pracovních místech určuje, jak byly změny v čisté zaměstnanosti na úrovni jednotlivých členských států a EU rozloženy napříč pracovními místy v různých kvintilech rozložení mezd. Dvě alternativní kritéria pro klasifikaci pracovních míst vycházejí z průměrné úrovně vzdělání držitelů pracovních míst a měřítka zahrnujícího více aspektů kvality pracovních míst, indexu nepeněžní kvality pracovních míst. Základem tohoto nového indexu, vytvořeného pomocí údajů z 5. průzkumu pracovních podmínek v Evropě, je souhrn informací o široké škále znaků pracovních míst, které sociologové spojují s duševní pohodou pracovníků.Stáhnout PDF: CS (pdf 42.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář