Restrukturalizace v malých a středních podnicích v Evropě

Restrukturalizace je nedílnou součástí hospodářského prostředí v Evropě, protože podniky se musí přizpůsobovat změněným podmínkám ve snaze zachovat udržitelný růst a konkurenceschopnost. Značná část politiky se až do dnešního dne soustředila na restrukturalizaci z hlediska velkých firem. Vzhledem k relativnímu významu malých a středních podniků (představují totiž více než 99 % evropských podniků a zajišťují asi 66 % zaměstnanosti v soukromém sektoru) musí političtí činitelé na všech úrovních porozumět specifickým výzvám, jimž čelí menší firma, aby mohli této páteři evropského hospodářství poskytnout náležitou podporu. Na základě informací vyvozených z 85 případových studií ze všech členských států EU a jiných zdrojů tato zpráva nastiňuje znaky typické pro malé a střední podniky při jejich předjímání a řízení restrukturalizace, zkoumá hlavní hnací prvky změny a analyzuje faktory, které ovlivňují úspěšnou restrukturalizaci. Nabízí široký, komparativní pohled na způsob, jakým restrukturalizace ovlivňuje pracovníky i samotný podnik, a formuluje několik politických ukazatelů pro budoucí kroky.Stáhnout PDF: CS (pdf 41.72 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář