Kvalita života v Evropě: Trendy v letech 2003–2012

Nadace Eurofound provedla v letech 2003, 2007 a 2011 průzkum kvality života v Evropě (EQLS). Tato zpráva porovnává výsledky ze všech tří vln s cílem poskytnout důkazy o trendech a změnách v kvalitě života Evropanů v uplynulém desetiletí. Zkoumá také, zda se rozdíly mezi členskými státy EU zmenšily, nebo zůstaly stabilní. Jedním z jejích zjištění je, že subjektivní blahobyt zůstal napříč EU jako celku stabilní, ale zjistila také, že se v domácnostech v důsledku hospodářské krize zvýšila finanční tíseň. Zpráva navrhuje aktivnější přístup k sociální ochraně, jelikož nižší příjem domácnosti má na kvalitu života silně nepříznivý vliv, zvlášť v době hospodářského útlumu.Stáhnout PDF: CS (pdf 42.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář