Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: odvětví potravin a nápojů

Tato studie poskytuje informace zaměřené na podporu odvětvového sociálního dialogu v odvětví potravin a nápojů.Stáhnout PDF: CS (pdf 43.94 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář