Hybné síly nedávné polarizace a zlepšování pracovních míst v Evropě: Evropský monitor pracovních míst 2014

Tato zpráva se podrobně zabývá nedávnými změnami struktury zaměstnanosti na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU a zkoumá hlavní odvětví a povolání, která se podílela jak na úbytku, tak na nárůstu počtu pracovních míst. Konstatuje například, že v letech 2011–2013 se většina čistých ztrát pracovních míst i nadále týkala středně a málo až středně placených pracovních míst ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Růst zaměstnanosti byl i nadále odolnější u dobře placených a vysoce kvalifikovaných pracovních míst, přičemž hlavním zdrojem tohoto růstu byly služby náročné na znalosti. Zpráva rovněž zkoumá některé z možných hybných sil ovlivňujících změny struktury zaměstnanosti: technologické změny, globalizaci a instituce na trhu práce.Stáhnout PDF: CS (pdf 43.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář