Zlepšování nebo polarizace? Dlouhodobé a celosvětové změny ve struktuře zaměstnanosti: Evropský monitor pracovních míst 2015

Evropa se začíná vzpamatovávat z dlouhodobého propadu, který způsobila celosvětová krize v roce 2008 a prohloubila krize společné měny eurozóny v letech 2010–2011. V posledním roce rostla celková úroveň zaměstnanosti rychleji, než kdykoli předtím od roku 2008. Tato čtvrtá výroční zpráva Evropského monitoru pracovních míst se podrobně zabývá změnami ve struktuře zaměstnanosti na úrovni členských států a souhrnně na úrovni EU v období 2011–2014. Cílem je posoudit míru, do jaké jsou nedávné změny polarizující vlivem poklesu středně placených pracovních míst nebo zlepšující na základě růstu dobře placených pracovních míst. Z analýzy vyplývá, že nejnovější vzorec je charakterizován více klesající tendencí, zejména vlivem silnějšího růstu v oblasti služeb méně náročných na znalosti. Zpráva též shrnuje hlavní zjištění dvou dalších analýz změn na trhu práce: jedna se zaměřuje na vývoj v šesti evropských zemích, zatímco druhá se zaměřuje na šest mimoevropských zemí.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář