Třetí evropský průzkum společností – Postupy na pracovišti: vzorce, výkonnost a dobré pracovní podmínky

V roce 2013 proběhla třetí vlna Evropského průzkumu společností. Průzkumu se zúčastnili zástupci vedení z více než 24 000 podniků a tam, kde to bylo možné, byli dotazováni i zástupci zaměstnanců, konkrétně v 6 800 z uvedených podniků. Průzkum se zaměřoval na postupy na pracovišti z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů, přímé účasti a sociálního dialogu. Po představení zjištění zpráva zkoumá, jak spolu tyto postupy vzájemně souvisejí a jak souvisejí s výsledky pro společnosti a pracovníky. Celkově zpráva zjišťuje, že podniky se středně strukturovanou vnitřní organizací, v nichž o každodenních úkolech rozhodují zaměstnanci společně s vedením, které investují do řízení lidských zdrojů jen omezeně, ale mají zavedené rozsáhlé postupy přímé účasti, dosahují nejlepších výsledků jak z hlediska výkonnosti provozovny, tak z hlediska dobrých pracovních podmínek.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář