Vývoj pracovní doby v 21. století: délka pracovní doby a její regulace v EU

Zpráva zkoumá hlavní trendy a milníky charakterizující vývoj nejdůležitějších aspektů kolektivně dohodnuté pracovní doby v Evropské unii v prvním desetiletí 21. století. Studie čerpá zejména z informací, které nadace Eurofound shromáždila ze všech členských států EU a Norska, a zaměřuje se konkrétně na pět odvětví: chemický průmysl, kovodělný průmysl, bankovnictví, maloobchod a veřejnou správu. Zpráva popisuje institucionální režimy regulace a posuzuje vývoj dohodnuté pracovní doby (očekávaná doba strávená v práci podle kolektivních dohod nebo dohodnutá mezi zaměstnavateli a zaměstnanci) a obvyklé pracovní doby (doba obvykle trávená prací) v letech 1999 až 2014. Zpráva poukazuje na napětí mezi tlakem na snižování pracovní doby ve prospěch lepší rovnováhy mezi prací a osobním životem a menšího množství zdravotních problémů zaměstnanců a potřebou, aby pracovní doba byla pružná, a umožňovala tak plnit nároky moderního světového hospodářství.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář