Zkoumání rozmanitosti populace NEET

Pojem NEET (mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) se hojně používá od roku 2010 jako nástroj k informování politik orientovaných na mladé ve 28 členských státech Evropské unie. Přestože je cenným doplňkem tradičnějších ukazatelů používaných k pochopení ekonomické a sociální zranitelnosti mladých lidí a jejich účasti na trhu práce, je často kritizován kvůli heterogenitě populace, již zachycuje. Zpráva zkoumá rozmanitost populace NEET a navrhuje sedm dílčích skupin, na které ji lze rozdělit za použití údajů pravidelně shromažďovaných v rámci šetření pracovních sil v EU. Na základě analýzy údajů každé z uvedených dílčích skupin nabízí aktuální přehled složení populace NEET, a to jak na úrovni EU-28, tak na úrovni jednotlivých členských států. Očekává se, že tyto informace pomohou tvůrcům politik přesněji zaměřovat intervence, které mají usnadnit zapojení mladých lidí do světa práce a odborné přípravy.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář