Odhad volnosti na trhu práce v Evropské unii

Volností na trhu práce se rozumí rozdíl mezi objemem práce, kterou pracovníci chtějí, a skutečným objemem práce, která je k dispozici. Nejvýznamnějším ukazatelem pracovní volnosti je míra nezaměstnanosti, ale zaměřujeme-li se pouze na ni, opomíjíme čtyři pětiny obyvatel bez práce, kteří jsou spíše neaktivní než nezaměstnaní. Mnoho lidí z této skupiny je nějakým způsobem spojeno s trhem práce – chtěli by pracovat, hledají práci nebo jsou pro případnou práci k dispozici. Kromě toho by mnoho pracovníků na částečný úvazek chtělo pracovat více hodin. Cílem této zprávy je vypracovat přesnější odhad pracovní volnosti za použití údajů šetření pracovních sil v EU, což umožní identifikovat a spočítat nedobrovolné pracovníky na částečný úvazek a neaktivní lidi určitým způsobem spojené s trhem práce. Autoři spočítali, že v roce 2015 široká kategorie pracovní volnosti zahrnovala zhruba 50 milionů lidí a že tento ukazatel v reakci na oživení klesá pomaleji než nezaměstnanost.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář