Zkoumání samostatné výdělečné činnosti v Evropské unii

V dnešním rychle se měnícím světě práce tradiční dichotomie zaměstnanec vs. OSVČ nestačí k zachycení aktuální rozsáhlé rozmanitosti samostatně výdělečně činných pracovníků v Evropě. Tato zpráva určuje pět kategorií OSVČ, a odráží tak rozmanité postoje, výše příjmů, ukazatele zdraví a dobrých pracovních podmínek v této různorodé skupině. Analýza vycházející z údajů ze šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě (EWCS) a šetření pracovních sil v Evropské unii (EU-LFS) ukazuje, že většina OSVČ uvádí vysokou kvalitu práce. Obavy však vzbuzují tzv. ekonomicky závislí pracovníci: přestože jsou klasifikováni jako OSVČ, chybí jim autonomie, kterou samostatná výdělečná činnost zpravidla nabízí, a sociální ochrana poskytovaná v rámci běžného pracovního poměru. Zpráva podrobně popisuje politický přístup 28 členských států EU k tomuto pracovněprávnímu postavení „na pomezí“ a uvádí důsledky pro tvůrce politik, zejména pokud jde o nedávné představení evropského pilíře sociálních práv.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář