Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016

V posledním čtvrtletí roku 2016 bylo v rámci čtvrté vlny průzkumu kvality života v Evropě osloveno téměř 37 000 lidí ve 33 evropských zemích (v 28 členských státech EU a 5 kandidátských zemích). Tento přehled představuje výsledky za členské státy EU. Využívá informace z předchozích kol průzkumů a jiného výzkumu, aby zjistil, jaké jsou trendy v kvalitě života na pozadí měnícího se sociálního a ekonomického profilu evropských společností. Deset let po světové hospodářské krizi zkoumá pocit pohody i kvalitu života obecně, včetně kvality společnosti a veřejných služeb. Výsledky ukazují, že mezi zeměmi nadále přetrvávají rozdíly v mnoha aspektech, avšak bližší pohled ukazuje jemnější rozdíly v jejich podstatě. Každý členský stát vykazuje určité silné stránky v konkrétních aspektech pocitu pohody, avšak v některých společnostech jsou určité nevýhody i nadále výraznější; a ve všech zemích přetrvává výrazná sociální nerovnost. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář