Inovativní změny v evropských firmách

Inovace v různých podobách se považuje za významný určující faktor větší konkurenceschopnosti, produktivity a růstového potenciálu firem. Inovováním výrobků i praxe a procesů na pracovišti mohou evropská pracoviště zlepšit svoji šanci konkurovat v mezinárodním měřítku.

Tato zpráva se kriticky zamýšlí nad společnými koncepcemi inovace a zkoumá souvislosti mezi inovací, praktikami, výkonností a dobrými pracovními podmínkami v zemích EU-28. Zaměřuje se zejména na souvislost mezi inovativním chováním firem a prováděním souborů praktik na pracovištích. Rovněž zkoumá, jakou úlohu při převádění inovativní praxe na pracovišti do podoby vyšší úrovně výkonnosti a dobrých pracovních podmínek hraje sociální dialog.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář