Dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé: charakteristika a politické reakce

Přestože se trh práce pro mladé lidi od roku 2014 výrazně zlepšil, jedním z pozůstatků poslední hospodářské krize je velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí, která představuje téměř jednu třetinu mladých lidí bez práce. Tato zpráva poskytuje aktualizovaný profil trhu práce pro mladé lidi v roce 2016 a popisuje trendy posledního desetiletí. Zkoumá určující faktory dlouhodobé nezaměstnanosti na sociodemografické i makroekonomické úrovni. Předkládá rovněž důkazy o vážných důsledcích pro mladé lidi, kteří jsou delší dobu nezaměstnaní, jako jsou trvalé účinky na příjmy a povolání a řadu aspektů kvality života mladých lidí. Zprávu uzavírá pojednání o vybraných politických opatřeních, která nedávno realizovalo deset členských států s cílem zabránit tomu, aby se mladí lidé stali dlouhodobě nezaměstnanými, nebo je začlenit na trh práce či do systému vzdělávání, pokud v takové situaci jsou.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář