Sociální mobilita v EU

Mezi občany EU panují rostoucí obavy, že dnešní mladí lidé budou mít méně příležitostí k vzestupné sociální mobilitě než generace jejich rodičů. Tato zpráva mapuje vzorce mezigenerační sociální mobility v zemích EU. Nejprve se zabývá absolutní sociální mobilitou – jak se společnosti změnily z hlediska změn v struktuře povolání a společenského pokroku. Poté se zaměřuje na relativní sociální mobilitu (tzv. „sociální fluiditu“), tedy na příležitosti jednotlivců pohybovat se mezi skupinami povolání. Zkoumá nedávný vývoj sociální mobility za použití údajů z evropského společenského průzkumu (EES) a zjištění sítě evropských korespondentů nadace Eurofound v členských státech EU. Zpráva též analyzuje současnou politickou debatu a zkoumá, do jaké míry se sociální mobilita vyskytuje na programu politických jednání v různých členských státech, jak je vymezovaná a projednávaná. Zabývá se překážkami rovných příležitostí a politikami na podporu rovných příležitostí. Zaměřuje se také na vývoj v posledních deseti letech, který by mohl posílit sociální mobilitu v dětství a během vzdělávání v raném věku, ve škole a v terciárním vzdělávání a na trhu práce.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář