Pracovní podmínky pracovníků různých věkových skupin

Demografická změna mění podobu pracovního života v celé EU. Zvýšené nároky kladené na zmenšující se počet pracovníků, aby byly zajištěny sociální potřeby stárnoucího obyvatelstva, vede ke zvyšování míry zaměstnanosti starších pracovníků a k prodlužování pracovního života. Politické reformy se – jako celek – zaměřily na zvýšení zákonem stanoveného věku pro odchod do důchodu a poskytování finančních pobídek starším pracovníkům, aby zůstali v práci i po dosažení důchodového věku. Rozhodnutí pracovníků pokračovat v práci ve stáří však ovlivňuje i řada dalších faktorů – včetně zdraví a pohody, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, kariérních vyhlídek a jistoty zaměstnání a pracovních podmínek, jako je nezávislost, pracovní doba a psychosociální aspekty pracoviště. Tato zpráva podrobně analyzuje tyto faktory u 28 členských států EU, přičemž využívá údaje z nejnovějšího průzkumu pracovních podmínek v Evropě (2015) a zasazuje je do kontextu konceptu „udržitelné práce v průběhu života“ nadace Eurofound.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář