Labour market change

Životní minimum – koncepce a praxe

Životní minimum je definováno jako výše příjmu, která zaměstnanci umožňuje základní, ale sociálně přijatelnou životní úroveň. V posledních desetiletích se v několika převážně anglicky hovořících zemích, včetně Spojeného království a Irska, začaly objevovat iniciativy týkající se životního minima. Tyto iniciativy byly vypracovány v reakci na nedostatečnou výši příjmů mnoha pracujících domácností se zohledněním stávajících sazeb zákonné minimální mzdy. Stanovují metodiku pro výpočet mzdy, která by umožnila zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům žít důstojně, v souladu s ustanoveními o spravedlivé mzdě stanovenými v evropském pilíři sociálních práv, který byl přijat v roce 2017. Cílem této zprávy je poskytnout tvůrcům politik praktického průvodce ke koncepci životního minima.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář