Industrial relations

Měření rozmanitosti vztahů mezi sociálními partnery v Evropě: kvantitativní analýza

Předchozí výzkum nadace Eurofound vymezil čtyři klíčové rozměry vztahů mezi sociálními partnery: pracovněprávní demokracii, konkurenceschopnost průmyslu, sociální spravedlnost a kvalitu práce a zaměstnanosti. Tato zpráva se snaží vytvořit soubor ukazatelů pro hodnocení výsledků jednotlivých zemí v oblasti vztahů mezi sociálními partnery z hlediska těchto čtyř rozměrů a vypracovat typologii systémů vztahů mezi sociálními partnery, která umožní analýzu trendů v jednotlivých zemích. Zpráva se zaměřuje zejména na pracovněprávní demokracii, kterou v této souvislosti chápe jako klíčový rozměr vztahů mezi sociálními partnery a nejvhodnější model řízení práce a zaměstnanosti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář