Industrial relations

Měření rozmanitosti vztahů mezi sociálními partnery v Evropě: kvantitativní analýza

Printer-friendly version

Předchozí výzkum nadace Eurofound vymezil čtyři klíčové rozměry vztahů mezi sociálními partnery: pracovněprávní demokracii, konkurenceschopnost průmyslu, sociální spravedlnost a kvalitu práce a zaměstnanosti. Tato zpráva se snaží vytvořit soubor ukazatelů pro hodnocení výsledků jednotlivých zemí v oblasti vztahů mezi sociálními partnery z hlediska těchto čtyř rozměrů a vypracovat typologii systémů vztahů mezi sociálními partnery, která umožní analýzu trendů v jednotlivých zemích. Zpráva se zaměřuje zejména na pracovněprávní demokracii, kterou v této souvislosti chápe jako klíčový rozměr vztahů mezi sociálními partnery a nejvhodnější model řízení práce a zaměstnanosti.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely