Monitoring EU convergence

Vzestupná konvergence v EU: Pojmy, měření a ukazatele

V důsledku hospodářské krize si vedoucí představitelé a tvůrci politik EU uvědomili, že pro uskutečnění plánu sociální Evropy je nutné při tvorbě politik přiznat sociální konvergenci stejnou váhu jako konvergenci hospodářské. V tomto kontextu si nadace Eurofound stanovila za výzkumný cíl poskytnout důkazy o tom, zda a kde se v socioekonomických trendech vyskytuje mezi členskými státy konvergence a divergence. Tato zpráva vytváří koncepční rámec na podporu výzkumu nadace Eurofound zaměřeného na konvergenci. Rozvíjí metodickou strategii s cílem přezkoumat konvergenci a použít ji k prošetření modelů v celé EU na základě 37 ukazatelů. Ty zahrnují čtyři aspekty sociální oblasti: zaměstnanost, pracovní podmínky, životní podmínky a socioekonomické faktory.
 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář