Public services

Nerovnosti v přístupu mladých lidí k informačním a podpůrným službám

V posledních letech byly na unijní i vnitrostátní úrovni vyjádřeny obavy, že kombinace stresu ze školy, očekávání rodičů a tlaku společnosti může mladým lidem ztížit přechod do dospělosti a mít dlouhodobé nepříznivé následky. Jednou z možností, jak mladým lidem přechod do dospělosti usnadnit, je poskytovat jim během těchto kritických let, kdy se jejich život mění, příslušné informační a podpůrné služby. Zdá se však, že ne všichni mladí lidé mají k těmto službám přístup. Zpráva popisuje, čím se vyznačují mladí lidé, kteří v souvislosti s přístupem k sociálním a zdravotním službám čelí nejvíce obtížím, typy služeb, které pro ně mají největší význam, a hlavní problémy, s nimiž se setkávají při přístupu k informačním a podpůrným službám. Zkoumá také, co mohou učinit poskytovatelé služeb, aby zajistili, že osloví mladé lidi, kteří jejich pomoc potřebují, a uvádí inovativní příklady, jak řešit nerovnosti v přístupu ke službám.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář