Quality of life

Život a společnost v kandidátských zemích EU

Tato zpráva přináší přehled životních podmínek v pěti stávajících kandidátských zemích EU: Albánii, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Vychází z výsledků průzkumu kvality života v Evropě (EQLS) z roku 2016 a zahrnuje tři široké oblasti: kvalitu života, kvalitu veřejných služeb a kvalitu společnosti. Zpráva se skládá z kapitoly s úvodním přehledem a z pěti profilů jednotlivých zemí.

Výsledky průzkumu jsou relevantní jak z vnitrostátního hlediska, tak i v kontextu oblastí, na které se zaměřuje proces rozšíření EU. Cenné údaje přinášejí i v širším kontextu cílů udržitelného rozvoje, které země někdy obtížně posuzují kvůli nedostatku komplexních monitorovacích opatření. Výsledky průzkumu EQLS ukazují, že některé aspekty kvality života jsou v kandidátských zemích podobné. V řadě ukazatelů je úroveň nižší než průměr EU-28, ale kvalita některých veřejných služeb je v těchto zemích hodnocena poměrně vysoko.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář