Quality of life

Úloha veřejných služeb při integraci uprchlíků a žadatelů o azyl

V návaznosti na příliv více než tří milionů žadatelů o azyl do Evropské unie v období tří let 2015–2017 se členské státy potýkaly s řadou problémů spojených s integrací nově příchozích do příslušné země. Tato zpráva se zabývá úlohou veřejných služeb, konkrétně bydlení, sociálních služeb, zdravotnictví a vzdělávání v sociální a hospodářské integraci uprchlíků a žadatelů o azyl. Jejím cílem je identifikovat faktory, které brání tomuto procesu, a prvky, které přispívají k úspěšné integraci. Celkový důraz je kladen na cílové země, zejména na tři země, které jsou nejvíce postižené přílivem uprchlíků a žadatelů o azyl: Rakousko, Německo a Švédsko.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář