Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Vydáno
21 Září 2008
pdf
Formáty
Executive summary
Stáhnout

Souhrn

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Formáty

 • Report

  Reference no.: 
  ef07108
  Catalogue no.: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef0854
  Catalogue info

  Pracovní podmínky v Evropské unii: postavení mužů a žen - Shrnutí

  Author(s): 
  Eurofound
  V návaznosti na průzkum z roku 2005 provedla nadace Eurofound další podrobnější analýzu jeho závěrů v oblasti klíčových otázek souvisejících s pracovními podmínkami v EU. Jedním ze zkoumaných témat byly podobnosti a rozdíly v pracovním prostředí mužů a žen. Výzkum se zaměřil na mnoho specifických aspektů kvality práce – např. na pracovní dobu, spokojenost s prací, slučitelnost pracovního a soukromého života a dopad práce na zdraví, přičemž jeho cílem bylo zhodnotit zkušenosti mužů a žen ve stále se měnícím pracovním prostředí. Průzkum analyzoval rozdělení práce podle pohlaví jak v zaměstnání, tak v domácím prostředí a shromáždil tak informace o pracovních podmínkách mužů a žen v 27 členských státech EU. Toto shrnutí zmiňuje hlavní problémy související s postavením mužů a žen v zaměstnání a stručně sumarizuje výsledky provedeného výzkumu.  Stáhnout PDF: CS (pdf 49.66 Kb)

  Available for download in 1 language

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář