Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Vydáno
23 Září 2008
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Pracovní podmínky v Evropské unii: Jistota zaměstnání a zaměstnatelnost - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  V návaznosti na průzkum z roku 2005 provedla nadace Eurofound další podrobnější analýzu jeho závěrů v oblasti klíčových otázek souvisejících s pracovními podmínkami v EU. Jedním ze zkoumaných témat byla jistota zaměstnání a zaměstnatelnost (flexikurita) a její významné důsledky pro společnost a pracovní trh jako celek. V rámci výzkumu se flexikurita analyzovala prostřednictvím čtyř ukazatelů: objektivní nejistota zaměstnání, subjektivní nejistota zaměstnání, zaměstnatelnost a „zranitelnost“. Toto shrnutí zmiňuje hlavní výzvy, které flexikurita přináší, a stručně sumarizuje výsledky provedeného výzkumu.  Stáhnout PDF: CS (pdf 50.41 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář