Working conditions of an ageing workforce

Report
Vydáno
21 Září 2008
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Pracovní podmínky stárnoucí pracovní síly - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  V návaznosti na průzkum z roku 2005 provedla nadace Eurofound další podrobnější analýzu jeho závěrů v oblasti klíčových otázek souvisejících s pracovními podmínkami v EU. Jedním ze zkoumaných témat bylo stárnutí pracovní síly a významné důsledky tohoto procesu pro společnost a pracovní trh jako celek. Studie ukázala, že pro formování věkové struktury pracovní síly v Evropě jsou klíčové čtyři faktory: zajištění možnosti kariéry a jistoty zaměstnání; udržování a podpora dobrého zdraví a pocitu pohody pracovníků; rozvoj schopností a dovedností; a sladění pracovního a soukromého života. Toto shrnutí zmiňuje hlavní problémy, které stárnutí pracovní síly přináší, a stručně sumarizuje výsledky provedeného výzkumu.  Stáhnout PDF: CS (pdf 48.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář