Working poor in Europe

Report
Aktualizováno
02 Únor 2011
Vydáno
02 Únor 2011
Formáty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Souhrn

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Full report

  Number of Pages: 
  41
  Reference No: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10251
  Catalogue info

  Chudí pracující v Evropě - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Obecně se má za to, že zaměstnanost značně snižuje riziko chudoby. V Evropské unii však 8 % zaměstnané populace v roce 2007 spadalo do kategorie „chudí pracující“, a sice v tom smyslu, že jejich příjem byl nižší než 60 % hodnoty mediánu daného státu. Tento podíl se v jednotlivých zemích a sociálních skupinách výrazně liší. Ve většině zemí není otázka chudých pracujících politickou prioritou vlády ani sociálních partnerů, přestože je často zařazována do obecných politik boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  Stáhnout PDF: CS (pdf 46.91 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář