Employee representation at establishment level in Europe

Report
Aktualizováno
20 Listopad 2011
Vydáno
20 Listopad 2011
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO). An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  ef1143
  Catalogue info

  Employee representation at establishment level in Europe

  Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO).

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11431
  Catalogue info

  Evropský průzkum společností 2009: Zastoupení zaměstnanců na úrovni podniků v Evropě - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Ve společnostech napříč Evropou existuje několik různých způsobů zastoupení zaměstnanců: patří k nim rady zaměstnanců, odbory, zvláštní výbory, zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví a delegáti zaměstnanců. Tato zpráva zkoumá hlavní struktury zastoupení zaměstnanců na úrovni pracovišť ve 27 členských státech a třech kandidátských zemích (v Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Chorvatsku a Turecku). Zpráva vychází ze dvou zdrojů informací: ze zjištění Evropského průzkumu společností (ECS) za rok 2009 a z informačních listů jednotlivých zemí, které vypracovali vnitrostátní korespondenti Evropské observatoře pro vývoj pracovních vztahů (EIRO).  Stáhnout PDF: CS (pdf 43.48 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář