Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Vydáno
1 Březen 2012
pdf
Formáty

Souhrn

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  140
  Ref. č.: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef11381
  Catalogue info

  Podpora podnikatelské činnosti etnických menšin v evropských městech - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Evropská města v rostoucí míře čelí problému začleňování lidí velmi rozmanitého původu. S růstem počtu migrantů rostou i příležitosti pro nové podnikání, tvorbu pracovních míst a mezinárodní konkurenceschopnost. Tato zpráva ukazuje, že podnikatelé z etnických menšin bez ohledu na velikost svého podniku přispívají k hospodářskému růstu svého okolí, často probouzejí k životu zanedbávaná řemesla a živnosti a stále více se podílejí na poskytování služeb s vyšší přidanou hodnotou. Mohou pomáhat propagovat silnější obchodní vazby se svými domovskými zeměmi a podporovat sociální soudržnost ve svých hostitelských komunitách. Zpráva zkoumá kroky, které městské orgány uskutečňují, aby přilákaly podnikatele z etnických menšin do svých zavedených podnikatelských komunit a aby usnadnily podmínky pro podnikání – od čistě finanční stránky až po poskytování odborné přípravy a poradenství.  Stáhnout PDF: CS (pdf 43.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář