Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Vydáno
16 Leden 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 26 languages
Stáhnout

Souhrn

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  88
  Ref. č.: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Formáty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef11411
  Catalogue info

  Posuny ve struktuře pracovních míst v Evropě během velké recese - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Tato zpráva popisuje dopad recese na zaměstnanost v zemích EU-27, odhaluje posuny na úrovních zaměstnanosti v období od druhého čtvrtletí roku 2008 do druhého čtvrtletí roku 2010 a ukazuje, jak byly tyto posuny rozloženy ve mzdovém spektru. Zpráva uvádí, že zaměstnanost nadále rostla na nejlépe placených pracovních místech, z velké části ve službách náročných na znalosti a v obchodních službách. Úbytek středně placených pracovních míst ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu vedl k poklesu zaměstnanosti ve středu mzdového spektra. O více pracovních míst přišli muži než ženy a z tvorby pracovních míst měli prospěch starší pracovníci. Zatímco se v celém mzdovém spektru rozšířila práce na částečný pracovní úvazek, zaměstnanost rostla od roku 2009 většinou na (hůře placených) dočasných pracovních místech.


  K dispozici ke stažení ve 26 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář