HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Vydáno
9 Únor 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef11691
  Catalogue info

  Postupy v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonnost podniku: analýza využívající Evropský průzkum společností z roku 2009 - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Jak může používání určitých postupů řízení v oblasti lidských zdrojů ovlivnit výkonnost podniku? Tuto velmi složitou otázku analyzoval předešlý výzkum, avšak z důvodu nedostatku odpovídajících číselných údajů, nebyly výsledky vždy uspokojivé. Tato zpráva využívá údaje z průzkumu společností, který v roce 2009 provedla nadace Eurofound s cílem prozkoumat vztah mezi pěti inovativními pracovními postupy – pružnou pracovní dobou, finančními pobídkami (pro velkou část pracovních sil), odbornou přípravou, autonomními týmy a hlasem zaměstnanců – a čtyřmi ukazateli výkonnosti: atmosférou na pracovišti, neexistencí problémů v oblasti lidských zdrojů, produktivitou práce (ve srovnání s konkurenty) a ekonomickou situací podniku. U Fněkolika těchto vztahů lze nalézt silné pozitivní účinky, jakkoli je někdy obtížné stanovit příčinnou souvislost.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář