HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Vydáno
09 Únor 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

 • Report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Postupy v oblasti řízení lidských zdrojů a výkonnost podniku: analýza využívající Evropský průzkum společností z roku 2009 - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Jak může používání určitých postupů řízení v oblasti lidských zdrojů ovlivnit výkonnost podniku? Tuto velmi složitou otázku analyzoval předešlý výzkum, avšak z důvodu nedostatku odpovídajících číselných údajů, nebyly výsledky vždy uspokojivé. Tato zpráva využívá údaje z průzkumu společností, který v roce 2009 provedla nadace Eurofound s cílem prozkoumat vztah mezi pěti inovativními pracovními postupy – pružnou pracovní dobou, finančními pobídkami (pro velkou část pracovních sil), odbornou přípravou, autonomními týmy a hlasem zaměstnanců – a čtyřmi ukazateli výkonnosti: atmosférou na pracovišti, neexistencí problémů v oblasti lidských zdrojů, produktivitou práce (ve srovnání s konkurenty) a ekonomickou situací podniku. U Fněkolika těchto vztahů lze nalézt silné pozitivní účinky, jakkoli je někdy obtížné stanovit příčinnou souvislost.  Stáhnout PDF: CS (pdf 41.29 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář