NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Vydáno
21 Říjen 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Catalogue: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET – mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní a neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy: charakteristika, náklady a politické reakce v Evropě - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Hospodářská krize závažným způsobem poškodila vyhlídky mladé generace v oblasti zaměstnanosti a zaměstnanost mladých lidí je nyní na dosud nejnižší úrovni, jakou kdy Eurostat zaznamenal. S cílem lépe postihnout rozsah ekonomické neaktivity mladých lidí byl vytvořen pojem NEET – osoby, které nejsou zaměstnány, ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy. Tato zpráva analyzuje situaci mladých lidí na trhu práce v Evropě a zvláštní pozornost věnuje skupině NEET. Zkoumá faktory určující příslušnost ke skupině NEET a měří hospodářské a sociální náklady spojené s osobami v této kategorii. Také posuzuje, jak se členské státy prostřednictvím politiky a intervencí snaží podporovat mladé lidi při úspěšném vstupu na trh práce.  Stáhnout PDF: CS (pdf 39.28 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář