Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Vydáno
20 Prosinec 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
 • Full report

  Reference No: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12601
  Catalogue info

  Efektivnost opatření politiky pro zvýšení účasti mladých lidí na trhu práce

  Authors: 
  Eurofound
  Mnoho členských států EU se potýká se znepokojivě vysokou mírou nezaměstnanosti mládeže. S cílem řešit tento problém zavedly členské státy širokou škálu politik pro zaměstnanost mládeže, které usnadňují a podporují cestu mladých lidí vzděláváním až do zaměstnání a zabývají se nejrůznějšími problémy, jako je předčasné ukončování školní docházky, přechod ze školy do zaměstnání a zaměstnatelnost. Jak efektivní však jsou takové politiky? Tato zpráva přezkoumává existující důkazy o efektivitě 25 politik zabývajících se nezaměstnaností mládeže v devíti členských státech a doplňuje tyto údaje rozhovory s odborníky. Snaží se posoudit rozsah, v němž byla zvolená opatření úspěšná, a zkoumá jejich výstupy, výsledky a širší dopad. Tato studie došla k závěru, že by měl být kladen větší důraz na rozvoj a realizaci systematických hodnocení, protože taková hodnocení pomohou určit osvědčené postupy, zlepšit zaměstnatelnost a účast mladých lidí na trhu práce a nakonec rozvinout potenciál každého mladého člověka.  Stáhnout PDF: CS (pdf 38.75 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář