Income from work after retirement in the EU

Report
Vydáno
14 Listopad 2012
pdf
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Formáty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12591
  Catalogue info

  Příjem z práce po odchodu do důchodu - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Mezi pracovníky v EU je stále běžnější, že v důchodu přijmou placenou práci. Tento trend dodává důležitý rozměr současné rozpravě o prodlužujícím se produktivním životě. Usnadnění práce po odchodu do důchodu pro ty, kdo chtějí pracovat, může přispět k udržitelným důchodovým systémům. Tato studie šetří, co důchodce motivuje k hledání placené práce, a jejich příležitosti k získání zaměstnání. Zkoumá míru, v jaké práce v důchodu souvisí s přiměřeností příjmu mezi důchodci. Zabývá se též typy placeného zaměstnání, které důchodci přijímají, a určuje způsoby, jakými se podniky snaží nabírat a udržovat si důchodce. Závěrem zpráva přináší doporučení pro vlády, zaměstnavatele a důchodce.  Stáhnout PDF: CS (pdf 41.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář