Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Vydáno
28 Březen 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 23 languages
Stáhnout

Souhrn

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formáty

 • Zpráva

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  ef12021
  Catalogue info

  Životní podmínky Romů: nevyhovující bydlení a zdraví - Shrnutí

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Mezi problémy v oblasti bydlení, jimž čelí Romové, patří vysoké míry přeplněných obydlí, chybějící přístup k lepším formám hygienických zařízení a vysoké úrovně segregace ve městech, které omezují přístup ke zdravotnickým službám. Tyto aspekty prohlubují existující nerovnosti týkající se zdraví Romů – zvýšené riziko zdravotního postižení, chronického onemocnění či nadváhy. Kromě toho se tyto podmínky zhoršují v případě nuceného vystěhování. Tato zpráva analyzuje rozsah problému nevyhovujícího bydlení Romů v Evropě a upozorňuje na situaci skupin Travellerů, kteří mají často potíže nalézt místo na tábořištích. V souvislosti se zdravotním stavem Romů je zajímavé, že Romové své zdraví hodnotí subjektivně lépe, než je tomu u většinové populace, možná z toho důvodu, že zdraví vnímají odlišně (vidí ho jako absenci nemoci), méně často využívají zdravotnické služby nebo si jsou méně často vědomi zdravotních problémů.


  K dispozici ke stažení ve 23 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář