Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Aktualizováno
27 Listopad 2012
Vydáno
27 Listopad 2012
Formáty
 • Download full reportPDF

Souhrn

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Kvalita života v Evropě: dopad krize - Shrnutí

  Authors: 
  Eurofound
  Co určuje spokojenost se životem, pocit štěstí, jak hodnotíme svou sociální situaci a bezprostřední okolí a jak se tyto věci změnily s hospodářskou krizí? Třetího průzkumu kvality života v Evropě se zúčastnilo 35 000 Evropanů ve všech členských státech. Tato souhrnná zpráva představuje zjištění a trendy a ukazuje, že dopad recese je skutečně patrný a měřitelný. Zatímco celková míra spokojenosti se životem se příliš nezměnila, optimismus týkající se budoucnosti a důvěra v instituce výrazně klesly v zemích, které jsou krizí postiženy nejvíce. A skupiny, které již byly zranitelné – dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé ve střední a východní Evropě a rodiče samoživitelé – uvádějí nejvyšší míry hmotné deprivace a nespokojenosti se svou životní situací.  Stáhnout PDF: CS (pdf 41.81 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář