Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Aktualizováno
2 Červenec 2012
Vydáno
5 Červen 2012
pdf
Formáty
Executive summary in 25 languages
Stáhnout

Souhrn

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formáty

 • Zpráva

  Počet stran: 
  160
  Ref. č.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalogové číslo: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Ref. č.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Pátý průzkum pracovních podmínek

  Autor/autoři: 
  Eurofound
  Práce hraje klíčovou roli v životě lidí, fungování podniků a ve společnosti jako celku. Zlepšování kvality práce a pracovních podmínek je již po dlouhou dobu v popředí politiky EU, o čemž svědčí i strategie Evropa 2020 pro „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Pátý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS) se zaměřuje na rozmanitá témata: fyzická rizika, pracovní dobu, segregaci podle pohlaví, rovnováhu mezi prací a osobním životem, zastoupení zaměstnanců, organizaci práce, stres při práci, rozvoj kvalifikace a platů a rovněž zdraví a všeobecnou spokojenost. Průzkum nastiňuje trendy v oblasti pracovních podmínek, poukazuje na hlavní rizikové faktory a upozorňuje na problémy, jež si zasluhují politickou pozornost. Na základě rozhovorů se 44 000 pracovníky v 34 evropských zemích představuje pátý průzkum EWCS bohatou zásobu informací a analýzu týkající se práce ve všech jejích podobách v dnešní Evropě.


  K dispozici ke stažení ve 25 jazycích

  Stáhnout

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář